Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort

Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort
  • MIDA DEL TEXT    Icone A+ Icone A= Icone A-

09:29  |  15/12/2017

Data i hora oficial

El temps

Protecció de dades

En diverses pàgines del web institucional de l’Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort, es sol·licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etcètera, per tal de dur a terme la gestió o servei que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent en cada cas.
 
Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers de l'Ajuntament d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas.
 
L’Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.
 
L’Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.
 
D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
 
Respecte l’exercici d’aquests drets:
 
· Dret d’accés: Saber quines dades de la persona interessada té l’Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort
 
· Dret de rectificació: Rectificar unes dades errònies de la persona interessada
 
· Dret de cancel·lació: Eliminar unes dades de la persona interessada
 
· Dret d’oposició: Demanar que es deixin de tractar unes dades de la persona interessada
 
Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:
 
· Es requereix omplir la instàcia genèrica i lliurar-la presencialment a qualsevol Oficina Atenció Ciutadana de l’Ajuntament conjuntament amb una fotocòpia del DNI.
 
· El dret d’accés només es pot exercir un cop cada any, tret de motivació específica
 
· En cas d’exercir el dret de rectificació, cancel·lació o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.
 
· L’Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:
 
· Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades
· Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries
· La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores
 
. A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:
· Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores
· Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte
· En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.
 

Butlletí digital

Vols rebre els titulars, l’agenda d’activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA