Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort

Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort
 • MIDA DEL TEXT    Icone A+ Icone A= Icone A-

19:37  |  21/03/2019

Data i hora oficial

El temps

CONVOCATÒRIA DE RENOVACIÓ D'AJUTS DE LLOGUER

 • .

  .

21/01/2019

S’informa que a partir del  21 de gener  i fins al 1 de març de 2019 està oberta la convocatòria per realitzar les renovacions de les  prestacions de lloguer 2019 (BLJ, BLP i els incorporats BLC).

La documentació que cal aportar és la següent:


 • Sol·licitud firmada per tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys.Com a novetat aquest 2019 és obligatori telèfon mòbil i correu electrònic
 • Full de transferència bancària (SEPA)
 • Fotocòpies i originals rebuts pagats de lloguer 2019.
 • Certificat convivència, padró municipal.
 • Ingressos any 2017 depenent dels casos:
    • Declaració IRPF 2017 (en el cas de no estar obligat a presentar la declaració s’ha d’aportar certificat d’ingressos i l’informe de vida laboral dels majors de 16 anys). Tots els sol·licitants que han rebut ajuts l’any 2017, estan obligats a realitzar declaració IRPF.
    • Certificat de qualsevol tipus d’ajuts, prestacions, pensions, subsidis emès per la Seguretat Social o Servei d’Ocupació de Catalunya.
    • Certificat prestació renda mínima d’inserció (PIRMI) – 2016.
    • Declaració responsable d’ingressos, pels supòsits:
   1. ingressos complementaris exercici 2017
   2. tots els ingressos de la unitat de convivència són no declarats, en aquest supòsit ha d’anar acompanyat de l’informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic  mediador de les entitats col·laboradores
   3. excepcionalment,  en situacions sobrevingudes en què la persona sol·licitant o algun membre de la UC  hagin tingut un canvi important en la situació econòmica i laboral respecte al període general a acreditar.

Cal presentar la renovació al CONSELL COMARCAL DEL BAGES  demanant cita prèvia al 936930361 o habitatge@ccbages.catData de modificació: 24/01/2019 14:48:50