Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort

Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort
 • MIDA DEL TEXT    Icone A+ Icone A= Icone A-

18:37  |  21/03/2019

Data i hora oficial

El temps

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 28 DE GENER DE 2019

 • Sala de plens

  Sala de plens

23/01/2019

Es posa en general coneixement que el dia 28 de gener de 2019, a les 21:15 hores, el Ple d’aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària, a la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, situada a la Plaça de l’Ajuntament, número 1.


ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovació de les actes anteriors.
 2. Donació de compte dels Decrets d’Alcaldia i Urbanisme i de les Juntes de Govern.
 3. Autorització a l’empresa Aigües de Manresa per actuar com a mitjà propi de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort.
 4. Nomenament d’un representant de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort com a membre de la Junta General de l’empresa Aigües de Manresa.
 5. Ratificació del Decret d’alcaldia 336/2018 de data 19 de desembre de 2018 pel qual s’aproven les fitxes i documents per els exercicis 2018 i 2019 del Conveni Marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els Ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca, per a l’organització i el finançament de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Bàsics i Polítiques d’Igualtat, 2016-2019.
 6. Aprovació de l’increment de retribucions del personal per a l’any 2019.
 7. Aprovació de la prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort.
 8. Informes d’alcaldia
 9. Precs i preguntes

El Pont de Vilomara i Rocafort, 23 de gener de 2019.Data de modificació: 23/01/2019 12:08:39