Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort

Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort
  • MIDA DEL TEXT    Icone A+ Icone A= Icone A-

17:42  |  22/03/2019

Data i hora oficial

El temps

CONVOCATÒRIA ELECCIÓ NOU JUTGE DE PAU SUPLENT PER RENÚNCIA DE L'ANTERIOR

  • .

    .

08/02/2019

D’acord amb el que preveuen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny dels jutges de pau, ha de procedir-se a l’elecció d’un nou jutge de pau substitut per renúncia del càrrec de l’anterior titular.


Serà elegit per aquest càrrec, per un període de quatre anys, els sol·licitants que obtinguin el vot favorable de la majoria absoluta del membres que componen el ple de l’ajuntament.


Per ésser elegit, cal ser espanyol, major d’edat, i no estar inclòs en cap de les mesures d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes per a l’exercici de les funcions judicials.


Les persones interessades han de presentar una sol·licitud, declaració jurada, currículum i copia del DNI, en el termini de quinze dies a partir del dia següent a la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (més avall hi trobareu un model de document).Cecilio Rodríguez Martín, Alcalde.


Informació relacionada


Data de modificació: 08/02/2019 07:42:54