Voluntariat al Pont

Atesa la situació que estem vivint amb la pandèmia del coronavirus COVID-19, des de l'Ajuntament s'ha creat aquesta iniciativa de voluntariat per tal de col·laborar en tasques de suport a l’equip de Serveis Socials, els serveis extraordinaris iniciats i altres demandes que puguin ser necessàries segons l’evolució d’aquesta crisi. Sobretot ens cal prioritzar el recolzament a les persones del municipi que requereixin suport mentre durin les mesures preventives contra la propagació del coronavirus.

Hi poden col·laborar particulars, entitats i empreses. Els/Les voluntaris/àries inscrits/es s'aniran activant segons les necessitats que es puguin presentar, i estarà coordinat per l’equip de Serveis Socials, l’Alcalde i els regidors de l’Equip de Govern que desenvoluparan tasques de suport.

QUI POT PARTICIPAR EN L'EQUIP DE VOLUNTARIAT

A nivell particular, cal complir amb aquesta condició:

  • Tenir una edat compresa entre 16 i 60 anys (els menors d'edat necessitaran autorització del pare/mare o tutor legal).

QUI NO POT PARTICIPAR EN L'EQUIP DE VOLUNTARIAT

  • Persones que presentin qualsevol patologia de risc: malalties cardiovasculars, afeccions respiratòries o pulmonars, hipertensió arterial, diabetis, malalties cròniques o oncològiques, persones immunodeprimides, embarassades i, en general, grups de risc, segons les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i organismes dependents.

El funcionament del voluntariat seguirà les recomanacions del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat sobre l'organització de persones voluntàries en suport dels col·lectius vulnerables en el marc de l'emergència sanitària actual (més informació: Enllaç).

Totes les persones, entitats, comerços i empreses hauran de firmar un full d'acceptació de les instruccions higenico-sanitàries que se'ls donaran, així com del material de protecció que rebran. Aquest full se'ls lliurarà en el moment que siguin requerits els seus serveis.

- Informació sobre protecció de dades: Enllaç


SI VOLEU FORMAR PART DE L'EQUIP DE VOLUNTARIAT, CAL QUE OMPLIU I ENVIEU EL SEGÜENT FORMULARI:

Voluntariat al Pont

Avís legal

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Darrera actualització: 25.03.2020 | 14:26
Darrera actualització: 25.03.2020 | 14:26