Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort

Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort
  • MIDA DEL TEXT    Icone A+ Icone A= Icone A-

04:45  |  21/03/2019

Data i hora oficial

El temps

Informació de la seu electrònica

Informació de la seu electrònica

Titularitat i òrgans responsables de la gestió


La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort
 

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.


Disposició de creació de la seu electrònica i del registreSistemes de signatura acceptats en els diferents procediments


Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.


Actualment els acceptats són:

  1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
  2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.


Certificats de dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d'accés als serveis


Seu Electrònica
URL: http://www.elpont.cat/seu_electronica
Emès per a: Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de dispositiu segur (CDS-1)


Factura Electrònica
URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=312
Emès per a: Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de dispositiu segur (CDS-1)


Tauler d’anuncis:

URL: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=818250006 

Emès per a: Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort

Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de dispositiu segur (CDS-1)


Notificacions electròniques:

URL: https://usuari.enotum.cat/webCiutada/Escollir.do?paramsCoded=HdpdTCXL6jwqFt72nTCfZej4rp9kUVMNn%2Bf5DCKxgzMFFi9ezKOqkUkeE8YvK4RWlzdiIj7qi%2B81h9I%2FjqS3ctA7iVz5otKCC4oKey1cFuIO%2BA%2BPgjuyQCTOha6vBpc%2F9Rz2%2BVGJ9IUQapnh89Sp64ZsWF4LV9I%2BEzii0f50Ii3rejehdyMUz%2BJhCPsVszwPPMH6uXQlsgCw9uX8%2BTLnYhNyKLWc5Z%2FPDm8QWYxnO04%3D 

Emès per a: Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de dispositiu segur (CDS-1) 


Gestió Tributaria
URL: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp?cdclie=181&municipi=1
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)


Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)
URL: https://bop.diba.cat/
Emès per a: bop.diba.cat
Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
Tipus certificat: Clase 2 CA


Eines de validació de certificats

  1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: https://www.eacat.cat/web/guest/signatura
  2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

 

Calendari oficial de festes generals i locals


Any actual

Butlletí digital

Vols rebre els titulars, l’agenda d’activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA