Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort

Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort
  • MIDA DEL TEXT    Icone A+ Icone A= Icone A-

14:50  |  20/01/2019

Data i hora oficial

El temps

Ordenances Fiscals

Normativa de caràcter general i fiscal de l'Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort i els seus ens adscrits
 

En aquesta pàgina trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.


Accedir a la informació
La llista que segueix a continuació inclou la relació d'ordenances fiscals que regiran durant l'any en curs. L'any que consta entre parèntesi indica el darrer any que es van modificar i, per tant, la seva efectivitat fins que no se n'aprovi cap altra modificació.

 

Ordenança Arxiu
APROVACIÓ DEFINITIVA AL BOP

Anunci Aprovació Definitiva 2019
PDF, 610,95 Kb

01 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

01_2018 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.pdf
PDF, 575,64 Kb

02 - IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

02_2018 - IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES.pdf
PDF, 454,89 Kb

03 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

03_2018 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.pdf
PDF, 1155,08 Kb

04 - I.I.V.T.N.U. (PLUSVÀLUA)

04_2018 - I.I.V.T.N.U. (PLUSVÀLUA).pdf
PDF, 565,17 Kb

05 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

05_2018 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.pdf
PDF, 596,69 Kb

06 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA

06_2018 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA.pdf
PDF, 506 Kb

07 - TAXA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS

07_2018 - TAXA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS.pdf
PDF, 511,69 Kb

08 - TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

08_2018 - TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.pdf
PDF, 421,01 Kb

09 - TAXA PEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS (ESCOMBRARIES)

09_2018 - TAXA PEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS (ESCOMBRARIES).pdf
PDF, 492,25 Kb

10 - TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA

10_2018 - TAXA PER LA INSTAL•LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA.pdf
PDF, 483,49 Kb

11 - TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES

11_2018 - TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES.pdf
PDF, 614,59 Kb

12 - TAXA PER PARADES, ATRACCIONS, INDUSTRIES DEL CARRER I RODATGE CINEMATOGRÀFIC

12_2018 - TAXA PER PARADES, ATRACCIONS, INDUSTRIES DEL CARRER I RODATGE CINEMATOGRÀFIC.pdf
PDF, 486,29 Kb

13 - TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS

13_2018 - TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS.pdf
PDF, 482,63 Kb

14 - TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES, RESERVES D'APARCAMENT I CÀRREGA-DESCÀRREGA (GUALS)

14_2018 - TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES, RESERVES D'APARCAMENT I CÀRREGA-DESCÀRREGA (GUALS).pdf
PDF, 520,18 Kb

15 - TAXA PER LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA

15_2018 - TAXA PER LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA
PDF, 380,98 Kb

16 - TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'ESPAIS D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS

16_2019 - TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'ESPAIS D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS
PDF, 408,86 Kb

17 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL

17_2018 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL
PDF, 561,73 Kb

18 - TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

18_2018 - TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
PDF, 505,99 Kb

19 - TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXI

19_2018 - TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXI.pdf
PDF, 466,84 Kb

Butlletí digital

Vols rebre els titulars, l’agenda d’activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA