Projecte de rehabilitació i reforma del Carrer 4 del Marquet Paradís

Divendres, 28 de maig de 2021 a les 00:00

Es publica, per a la seva la consulta general, el projecte de rehabilitació i reforma del Carrer 4 del Marquet Paradís.

Les persones interessades disposen d'un termini de 30 dies hàbils per examinar l’expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

El projecte es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no se n'han presentat.

La idea general del projecte és la de convertir el Carrer 4 del Marquet Paradís, que actualment està ple d’obstacles i barreres (com les Estacions Transformadores i el mobiliari urbà) per aconseguir un passeig continu sense obstacles amb un ample de pas continu d'aproximadament 4,3 metres en les zones més estretes i d'aproximadament 9,60 metres en les zones més amples.

Darrera actualització: 20.05.2021 | 09:50