Projecte de restauració de l'interior de l'església de Santa Maria de Matadars

Dilluns, 29 de juliol de 2019 a les 00:00

L’objecte del treball es dur a terme els treballs de restauració de l’interior de l’església de Santa Maria de Matadars, tenint en compte els seus valors com a Bé Cultural d’Interès Nacional, BCIN, alhora que el conjunt d’actuacions de restauració realitzades en els últims anys.

La finalitat, i ateses les actuacions de restauració realitzades en els últims anys i bàsicament en els àmbits de l’envolupant i també a l’interior, caldrà abordar la restauració i adequació funcional de l’espai interior, per tal de poder-lo fer visitable, posant en valor i a l’abast de les visita pública un monument cabdal dins de l’arquitectura del romànic català, alhora que testimoni històric del lloc i de memòria col·lectiva de la població.

El present projecte actua en els diferents espais interiors de l’església de Santa Maria de Matadars L’àmbit d’intervenció del present projecte és el que queda comprès per l’espai interior de l’església i limitat pels murs de pedra de la nau central, les dues capelles laterals i l’absis.

L’església té una superfície útil total de 83,26 m2 i una superfície construïda de 133,64 m2 

Per una banda, s’actua a la capçalera preromànica, formada per un santuari central (absis) i dues capelles laterals (capella de tramuntana i capella de migdia) que conformen els braços laterals del transsepte. Aquest compta amb un creuer elevat, a manera de cimbori.

  • El paviment de tots aquests espais té una superfície útil total de 31,58 m2.
  • Els paraments verticals de tots aquests espais té una superfície útil total de 179,74 m2.
  • Les voltes de les capelles laterals i l’absis, tenen una superfície útil total de 45,82 m2.

Per l’altre, s’actua a la nau romànica que es va adaptar a la capçalera original amb una notable desviació cap al nord-est.

  • El paviment de la nau central té una superfície útil total de 51,68 m2.
  • Els paraments verticals tenen una superfície útil total de 143,21 m2.
  • La volta de canó, reforçada per arcs faixons, té una superfície útil total de 90,12 m2
Darrera actualització: 29.07.2019 | 08:08