Mapa del patrimoni cultural del Pont de Vilomara i Rocafort

El mapa de patrimoni cultural és una eina de coneixement que pretén recollir exhaustivament el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural del nostre municipi per tal que es puguin establir mesures de recerca, protecció, conservació i rendibilització social.

L’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona és un servei especialitzat en la cooperació i promoció del patrimoni cultural local. Dins del seu programa d’Estudis i Projectes, l’OPC promou l’elaboració de Mapes del patrimoni cultural i natural amb la col·laboració dels municipis interessats.

Aquest mapa reflecteix el resultat dels treballs de recerca i elaboració del Mapa del patrimoni cultural i natural del municipi del Pont de Vilomara i Rocafort (el Bages). El treball s’ha realitzat entre els mesos de juny de 2018 i octubre de l’any 2018.

A més, des de l'Oficina de Patrimoni Cultural es promouen els següents objectius un cop realitzat el mapa municipal:

  • Captació exhaustiva de dades relacionades amb elements del patrimoni cultural i natural del municipi.
  • Valorització dels elements reconeguts.
  • Adopció de mesures per a la seva protecció, consolidació i/o conservació.
  • Planificació d’accions de difusió i de rendibilització social i cultural.

Es tracta de facilitar a tots els ciutadans i ciutadanes del municipi una eina de coneixement de la globalitat dels béns patrimonials municipals des d’una concepció àmplia del patrimoni cultural.

El mapa s'acompanya d'una memòria que fa una valoració global del conjunt patrimonial del municipi.

Aquesta eina us permet consultar les dades del nostre municipi o de diversos municipis segons els vostres interessos.

La finalitat d’aquest tipus de treball és la recopilació exhaustiva dels elements del patrimoni cultural i natural d’un municipi. L’eix bàsic del treball és l’inventari de tots els elements susceptibles d’ésser reconeguts com a rellevants o singulars d’aquella població pels seus valors històrics, artístics, simbòlics o identitaris, a partir d’una tipologia concreta que permet englobar-hi totes les accepcions reconegudes.


Per qualsevol consulta o suggeriment (incloses correccions o propostes de nous elements als Mapes), podeu posar-vos en contacte amb l’Oficina de Patrimoni Cultural o.patrimonic@diba.cat 934022566, o amb l’Ajuntament.

Darrera actualització: 13.06.2019 | 11:20