Ple extraordinari per al dilluns 15 de juliol de 2019

Dijous, 11 de juliol de 2019 a les 00:00

Es posa en general coneixement que el dia 15 de juliol de 2019, a les 20:00 hores, el Ple d’aquest Ajuntament durà a terme una sessió extraordinària, a la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, situada a la Plaça de l’Ajuntament, número 1.

ORDRE DEL DIA

  1. Donació de compte de la composició dels grups polítics i els seus portaveus i portaveus suplents.
  2. Establiment de la periodicitat de les sessions plenàries.
  3. Aprovació constitució de la Comissió Especial de Comptes
  4. Aprovació constitució de la Comissió Informativa del Ple
  5. Donació de compte de les resolucions d'alcaldia en matèria de nomenaments de tinents d'alcalde, de la composició de la Junta de Govern Local i delegació de competències.
  6. Nomenament de representants de la Corporació als òrgans col·legiats.
  7. Aprovació de l’establiment del règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.
Darrera actualització: 11.07.2019 | 13:40