Regidories de Govern

L'Ajuntament està dividit en cinc grans àrees de govern que són gestionades per regidors i regidores de l'equip de govern.

Cada àrea inclou diferents regidories que permeten englobar aspectes similars dins una gran àrea de govern per facilitar-ne la transversalitat i gestió de totes les regidories implicades en cada àrea creada.

Seguidament trobareu les àrees que permeten el govern i la gestió de l'Ajuntament:

 • Administració

  Organització de l'Ajuntament.

 • Comunicació, Informàtica i TIC

  Comunicació interna i externa de l'Ajuntament. Noves tecnologies i parc informàtic.

 • Cultura

  Polítiques municipals de planificació, programació i foment de la cultura, patrimoni cultural, arxius i Biblioteca.

 • Ensenyament

  Desenvolupament de les polítiques educatives, ensenyament reglat,e scola d'adults i representant als Consells Escolar de l'Institut - Escola Pompeu Fabra i de l'Escola Bressol.

 • Esports

  Foment de la pràctica esportiva, conservació de les instal·lacions esportives municipals i suport a entitats esportives.

 • Família

  Polítiques d'iimpuls de mesures de conciliació dels horaries familiars, laborals i serveis, activitats en família, promoció de les relacions intergeneracionals i el diàleg i la comunicació com a alternativa al conflicte.

 • Festes

  Programació o desenvolupament de les festes municipals.

 • Gent Gran

  Impulsar i dirigir els programes integrals d'atenció a la gent gran que es desenvolupin des de l'àmbit municipal i coordinació de l'Homenatge a la Gent Gran.

 • Hisenda

  Coordinació de totes les àrres en la confecció del pressupost i seguiment de la seva execució sota la direcció de l'Alcaldia.

 • Infància

  Polítiques d'infància, gestió del Casal d'Infància i de l'Aula Socioeducativa.

 • Joventut

  Promoure polítiques de joventut i la participació dels joves als afers municipals i coordinar el Cap de Setmana de la Joventut.

 • Medi Ambient

  Protecció i intervenció del medi ambient, medi natural, sostenibilitat, campanyes informatives i de sensibilitazació, agricultura, ramaderia i servei de recollida de residus.

 • Nuclis i urbanitzacions

  Referent de l'Ajuntament al nucli de Rocafort, les urbanitzacions de River Park i el Marquet Paradís i els nuclis de Can Riera i Can Riera i Ca l'Embatat per tal de coordinar totes les accions que s'hagin de rwalitzar en qualsevol àmbit.

 • Participació Ciutadana

  Foment de la participació ciutadana, campanyes de sensibilització ciutadana, ajudes d'emergència, solidaritat i cooperació, convivència i mediació.

 • Personal

  Recursos humans

 • Polítiques d'Igualtat

  Disseny i execució de polítiques municipals adreçades a la igualtat home - dona.

 • Promoció Econòmica

  Promoció del municipi, comerç, consum, turisme, ocupació i empresa.

 • Relació amb les entitats

  Enllaç entre l'Ajuntament i totes les entitats locals a fi de recolzar-les en allò que puguin necessitar.

 • Sanitat i salubritat pública

  Promoció de la salut, prevenció i campanyes de salut pública i control de plagues. Censa d'animals de companyia i gossos perillosos.

Darrera actualització: 24.08.2023 | 08:53
Darrera actualització: 24.08.2023 | 08:53