Ordenances fiscals

La llista que segueix a continuació inclou la relació d'ordenances fiscals que regiran durant l'any en curs. L'any que consta seguit del nom indica el darrer any que es van modificar i, per tant, la seva efectivitat fins que no se n'aprovi cap altra modificació.

D'altra banda, des de l'enllaç de la dreta podreu accedir a les ordenances fiscals que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les modificacions de les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

Accés a les ordenances fiscals (portal de Transparència).