00. Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

Darrera actualització: 29.12.2023 | 09:59