Ple Ordinari per al dilluns 12 de juliol de 2021 - Telemàtic

Dimecres, 7 de juliol de 2021

Es posa en general coneixement que el dia 12 de juliol de 2021, a les 20:00 hores, el Ple d’aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària, amb caràcter telemàtic, que es podrà seguir a través del canal YouTube de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort..

ATESA LA SITUACIÓ SANITÀRIA, EL PLE ES REALITZARÀ TELEMÀTICAMENT I ES PODRÀ SEGUIR EN DIRECTE A TRAVÉS DEL CANAL DE YOUTUBE DE L'AJUNTAMENT:

EMISSIÓ EN DIRECTE DEL PLE

(l'enllaç mostrat només funcionarà en el moment que comenci l'emissió en directe, és a dir, a partir de dilluns 12 de juliol a les 20 hores)

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de les actes anteriors.
  2. Donació de compte dels Decrets d’alcaldia i urbanisme, i Juntes de Govern Local.
  3. Aprovació del Compte General any 2020.
  4. Aprovació de la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets a 31 de desembre de 2020.
  5. Aprovació del Compte de Gestió Recaptatòria de l’ORGT de la Diputació de Barcelona any 2020.
  6. Aprovació de l’addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i el ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat, 2016-2019, i la incorporació de les mesures extraordinàries en relació a l’impacte social de la COVID-19 aprovades a les addendes amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, exercici 2020-2021.
  7. Aprovació Festes Locals any 2022.
  8. Aprovació de la xifra del Padró d’Habitants a 1 de gener de 2021.
  9. Informes d’alcaldia.
  10. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 8.07.2021 | 12:45