Servei d'ocupació municipal - oferta de feina

Dijous, 16 de setembre de 2021 a les 14:00

L'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort ha obert convocatòria per al següent lloc de treball amb les condicions i característiques que us indiquem més avall:

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA PER TREBALLAR A LES DEPENDÈNCIES DE LA CASA DE LA CULTURA (SERVEIS SOCIALS)

Selecció d'una persona per a realitzar tasques d’auxiliar administratiu a les dependència de la Casa de la Cultura (Serveis Socials).

El lloc de treball que s’ofereix té les següents característiques:

- 1 plaça d’auxiliar administratiu/va de suport als serveis socials.

Dedicació: 25 hores setmanals, de dilluns a divendres.

Període màxim de contractació: 1 any

REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

 1. Tenir complerts setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
 2. La persona haurà d’estar en situació de desocupació que s’acreditarà amb el document d’alta o de renovació de la demanda d’ocupació al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya)
 3. No haver estat contractat amb un contracte dins el Projecte RUBIK 7 de la convocatòria 2020.
 4. Trobar-se en situació de vulnerabilitat social, tal i com s’indica en les bases generals del pla Rubik 8:
 • Persones aturades de llarga durada majors de 45 anys en situació de vulnerabilitat amb càrregues familiars.
 • Persones aturades majors de 45 anys i amb dificultats d’ocupabilitat.
 • Persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i persones que no hi poden accedir perquè no compleixen els requisits però que es troben, segons la valoració dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.
 • Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de protecció de menors.
 • Joves majors de setze anys i menors de vint-i-cinc que han abandonat els estudis i que presenten moltes dificultats d'ocupabilitat.
 • Persones amb problemes de drogodependències o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social
 • Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral.
 • Dones víctimes de violència masclista
 • Unitats familiars monoparentals sense ingressos o ingressos precaris
 • Col·lectius que valorin els serveis socials municipals que es trobin en situació de vulnerabilitat provocada per l’estat d’alarma per la Covid-19.
 • Altres col·lectius que valorin els serveis socials municipals que es trobin en situació de vulnerabilitat.

Seran excloses totes aquelles persones que es comprovi que han falsejat les dades que declaren o la documentació que han aportat.

Tots aquests requisits s’han de complir i mantenir fins el darrer dia de presentació de sol·licituds que serà el 27 de setembre de 2021.

Darrera actualització: 20.09.2021 | 14:44