Ple de 16 de maig de 2022 - Ordinari - Presencial

Dijous, 12 de maig de 2022

Es posa en general coneixement que el dia 16 de maig de 2022, a les 20:00 hores, el Ple d’aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària, a la sala d’actes del Consistori.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de les actes anteriors.
  2. Donació de compte dels Decrets d’alcaldia i urbanisme, i Juntes de Govern Local.
  3. Donació de compte del Decret d’Alcaldia 94/2022 de data 4 d’abril de 2022, de liquidació del pressupost municipal any 2021.
  4. Aprovació expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària, del contracte Projecte d’urbanització River Park Fase 1 Enllumenat Públic
  5. Aprovació de les Festes Locals del municipi per l’any 2023.
  6. Informes d’alcaldia
  7. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 7.07.2022 | 08:51