Ple d'11 de juliol de 2022 - Ordinari - Presencial

Dijous, 7 de juliol de 2022

Es posa en general coneixement que el dia 11 de juliol de 2022, a les 20:00 hores, el Ple d’aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària, a la sala d’actes del Consistori.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de les actes anteriors.
 2. Donació de compte dels Decrets d’alcaldia i urbanisme, i Juntes de Govern Local.
 3. Aprovació del Compte General any 2021.
 4. Aprovació de la rectificació de l’Inventari de Bens i drets a 31 de desembre de 2021.
 5. Aprovació del Compte de Gestió recaptatòria de l’ORGT any 2021.
 6. Aprovació de la xifra del Padró d’Habitants a 1 de gener de 2022.
 7. Aprovació aportació de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament per a cobrir el dèficit d’explotació 2020.
 8. Aprovació adjudicació del contracte d’urbanització River Park - Fase 1 Enllumenat Públic.
 9. Aprovació Bases reguladores específiques de subvencions a esportistes d’alt nivell i alt rendiment del Pont de Vilomara i Rocafort que competeixen a nivell individual.
 10. Aprovació i adhesió al Protocol de les Violències Sexuals a Manresa i el Bages.
 11. Acceptació donació de documentació per a l’arxiu municipal.
 12. Aprovació modificació de les festes locals del municipi per a l’any 2023.
 13. Moció a la Memòria històrica dels alcaldes de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, Francesc Orpina Noguera i Pere Brunet Valls condemnats a mort pel règim franquista i afusellats al Camp de la Bota de Barcelona.
 14. Moció que presenta el grup municipal socialista contra l’ocupació il·legal d’habitatges als municipis de Catalunya.
 15. Assumptes sobrevinguts.
 16. Informes d’alcaldia.
 17. Precs i preguntes
Darrera actualització: 7.07.2022 | 09:04