Aixecada la prohibició de la crema de residus vegetals

Dilluns, 2 de gener de 2023 a les 00:00

D'acord amb la normativa estatal Llei 7/2022, de 8 d'abril, es va prohibir expressament cremar els residus vegetals de qualsevol mena per tal de promoure el reciclatge d'aquests per restituir-los de nou a la terra, en el que s'anomena economia circular.

Vistes les diferents consultes a nivell estatal que s'han fet, la darrera setmana del 2022 es va aprovar al Congrés dels Diputats la modificació de l’article 27.3 d’aquesta llei, en la disposició final XI de la Ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas. Aquesta modificació dispensa del compliment de la prohibició general als particulars i a les petites empreses i a les microexplotacions agràries. És a dir, que els particulars i/o les empreses amb un nombre de treballadors inferior a 50 i un volum de negoci inferior a 10 milions d’euros estaran exemptes d'acomplir aquesta legislació i per tant estarà permesa la crema de residus vegetals.

L’entrada en vigor d’aquesta nova normativa és el 2 de gener i comporta que els particulars i els tipus d’explotacions agrícoles, ramaderes i silvícoles detallades anteriorment queden dispensades de la prohibició establerta en la normativa de residus i podran realitzar les cremes, tot i que continuen estan subjectes a la normativa en matèria de prevenció d’incendis. Això comporta que es torni al sistema de comunicació de crema de restes vegetals durant el període comprés entre el 16 d’octubre al 14 de març.

Amb la intenció de simplificar els tràmits, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha habilitat un espai per a la gestió de comunicació de cremes per tal que es pugui comunicar com es feia en anys anteriors.

Així, a partir del dia 2 de gener, un cop publicada la nova norma, a la pàgina web del Departament s’habilitarà el tràmit per fer la comunicació de crema pertinent: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi.

Darrera actualització: 03.01.2023 | 14:08