Concessió de subvencions per a ajuts individuals de menjador, curs escolar 2020-2021

Dimecres, 3 de juny de 2020 a les 00:00

Les beques de menjador són ajuts sufragats amb fons públics destinats a l'alumnat en edat escolar obligatòria que pertany a famílies en situacions socioeconòmiques precàries, independentment de la seva nacionalitat o origen.

El Departament d'Educació s'encarrega de fer la planificació i d'establir el preu màxim de la prestació del servei abans de l’inici de cada curs escolar. Per la seva banda, els consells comarcals s'encarreguen de gestionar les ajudes, que cobreixen parcialment o excepcionalment la totalitat del cost del servei.

Aquests ajuts individuals són per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells obligatori i en el segon cicle d’educació infantil de la comarca del Bages, als quals no correspon la gratuïtat del servei, a partir de la valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat  econòmica del Consell Comarcal per al curs 2020-2021.

Termini: entre l’1 i el 12 de juny de 2020 (14 de juny per a les que es presentin telemàticament).

Trobareu l'enllaç directe a la tramitació electrònica a través del Consell Comarcal del Bages amb aquesta notícia.

Darrera actualització: 03.06.2020 | 12:31