Convocatòria d’ajuts del Bo Lloguer Jove 2022

Dijous, 2 de juny de 2022 a les 00:00

La Generalitat ha publicat la convocatòria per sol·licitar les subvencions per facilitar poder gaudir d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics.

L'ajut va dirigit a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin fins a 35 anys inclosos i complexin els requisits de la convocatòria.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITAUDS: del 8 de juny a les 9 del matí i fins al 17 de juny a les 17:00 hores.
 
Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament a través de la web: 
https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22866_Bo_lloguer_joves?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Recomanen que facin la sol·licitud el més aviat possible ja que es resolt per ordre d'entrada de sol·licitud i documentació completa i correcta.
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR (en format PDF i màxim 3 arxius):

 • el contracte de lloguer d’habitatge, d’habitació i/o de cessió d’ús (TOT el document sencer, no només la primera pàgina).
 • els rebuts pagats exercici 2022.
 • document SEPA (full de dades bancaris i/o certificat de titularitat) adjunt a aquesta notícia.
 • la vida laboral, es pot demanar per SMS, a l’enllaç web https://portal.seg-social.gob.es.
 • Referència Cadastral (la poden trobar al contracte de lloguer o bé consultar-la a la web del cadastre (https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?buscar=S).
 • DNI o NIE (el NIE no és pot treure amb autorització de consulta de dades).
 • INGRESSOS (segons el cas, amb prioritat de 2020):   
  • IRPF o Imputacions 2020
  • Imputacions 2021 (si ha començat a treballar al 2021)  
  • Contracte i/o nòmines 2022 i/o certificat empresa 2022 (si ha començat a treballar al 2022).
  • Declaració responsable d’ingressos (només ingressos 2021 i 2022) adjunt a aquesta notícia.

S’haurà d’estar OBLIGATÒRIAMENT empadronat a l’habitatge previ a la presentació de la sol·licitud.

Darrera actualització: 02.06.2022 | 13:16