NOUS TERMINIS PER DEMANAR SUBVENCIONS - Convocatòria de subvencions a entitats locals 2020

Dilluns, 1 de juny de 2020 a les 00:00

Atès que tot el país es troba, com a mínim en Fase 1 de desescalada, el govern estatal ha publicat la reactivació dels terminis administratius, a partir de l'1 de juny de 2020, que havien quedat suspesos des del 14 de març.

Per aquesta raó, us informem que el nou termini per sol·licitar les subvencions a entitats locals 2020 queda ampliat fins al proper dimarts 30 de juny de 2020 (inclòs).

L'Ajuntament ha aprovat  per Decret d’Alcaldia número 50/2020, de data 24 de febrer, la Convocatòria de subvencions per a entitats locals per aquest any 2020.

Aquestes subvencions, en règim de concurrència competitiva, estan destinades a les entitats del Pont de Vilomara i Rocafort i tenen per objecte el foment d’activitats durant l’any en curs.

Per això, les entitats interessades poden demanar subvenció per a les seves activitats i/o projectes en el termini comprès entre el 3 de març i el 17 d’abril del 2020.

Cada entitat podrà realitzar un únic tràmit de sol·licitud de subvenció presentant la documentació degudament complimentada:

  1. Sol·licitud
  2. Declaració responsable.
  3. Memòria del projecte o activitat.
  4. Pressupost.
  5. Domiciliació bancària.

Els formularis i les Bases reguladores es troben a la pàgina web de l’Ajuntament:

www.elpont.cat: Ajuntament-Seu Electrònica > Serveis i Tràmits > Tràmits i Gestions > Subvencions a Entitats

FORMA DE PRESENTACIÓ

La sol·licitud de la subvenció s’haurà de fer, preferentment, mitjançant instància electrònica genèrica, on a banda de les dades de l’entitat i del representant, s’ha de posar com assumpte “Sol·licitud de subvenció any 2020” i adjuntar els models normalitzats (els cinc anteriorment indicats). De forma excepcional es podran presentar les sol·licituds presencialment a les oficines de l’Ajuntament.

ACLARIMENTS IMPORTANTS:

  1. Cal respectar les dates de presentació indicades, no s’acceptaran sol·licituds presentades fora de termini.
  2. L’import de la subvenció que sol·liciteu no pot superar el 90% del cost total de la despesa, tal com s’estableix en el punt 11 de les Bases.
  3. En relació al document número 4 “Pressupost”: L’import total de la “Previsió d’ingressos” i de la “Previsió de despeses” ha de coincidir.

Per qualsevol dubte o consulta que tingueu, podeu venir a les dependències de l’Ajuntament, trucar al telèfon 93.831.88.11 o bé a través de l’adreça de correu electrònic pont@elpont.cat.

Darrera actualització: 02.06.2020 | 09:12