Ordenances fiscals 2023: obert el període per demanar les bonificacions de l'IBI per a famílies monoparentals

Dilluns, 16 d’octubre de 2023

S’ha obert el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts econòmics adreçats a persones titulars de famílies monoparentals del Pont de Vilomara i Rocafort, subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), corresponent al seu habitatge habitual.

Cal tenir present que les bonificacions de l'IBI, en el cas de les famílies monopatentals, caldrà fer-ho fins al 30 de novembre de 2023 i, en aquest cas, es retornarà l'import de la bonificació corresponent a la família. La diferència entre el cobrament reduït de l'IBI a les famílies nombroses i el retorn d'una part a les famílies monoparentals és conseqüència de la no inclusió d'aquest darrer tipus de família a la llei estatal, cosa que ha fet que l'ajuntament hagi buscat la fórmula per a poder bonificar aquesta taxa.

Adjunt a aquesta notícia, trobareu l'anunci publicat al BOP i també la declaració responsable que caldrà que presenteu, juntament amb la petició, en el moment de sol·licitar la bonificació. La petició la podeu fer presencialment a l'ajuntament o bé de manera telemàtica a través de la tramitació electrònica del nostre web municipal.

Les bases d'aquesta bonificació les podeu consultar a l'enllaç adjunt. La documentació que haureu de presentar es troba en el punt setè de les bases.

 

Darrera actualització: 16.10.2023 | 13:31