Pla de restauració dels incendis del Pont de Vilomara i Manresa de Juliol de 2022

Dijous, 15 de juny de 2023

Quan un bosc es crema, desapareix tota la coberta vegetal que protegeix el sòl de l’erosió. És per això que caldrà millorar i preservar el paisatge, facilitar els treballs sobre la regeneració natural que hi haurà i recuperar l’ús social de la zona. En conseqüència, les actuacions que es plantegin respondran a aquests objectius:

 1. Protegir el sòl per tal de conservar la seva fertilitat i afavorir la regeneració de la coberta vegetal.
 2. Garantir que les persones i vehicles puguin transitar per la zona amb seguretat. 
 3. Recuperar hàbitats i conservació de la fauna vertebrada i invertebrada.
 4. Evitar la proliferació de plagues d’insectes perforadors.

Per tal de dissenyar, estructurar i quantificar les actuacions que cal dur a terme, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona ha redactat el Pla de restauració de la zona afectada pels dos incendis.

Quines actuacions s’han planificat al Pla de restauració?

 • Construcció d’albarrades en torrenteres i zones de concentració d’aigua provinent de l’escolament superficial. 
 • Tallar i trossejar la fusta cremada, deixant les restes escampades uniformement sobre el terreny. 
 • On sigui viable, desbrancar i desemboscar els troncs, deixant la brancada trossejada i escampada per tota la superfície.
 • Arranjament de la xarxa de camins, retirant els arbres més propers a les zones de trànsit per tal d’evitar danys personals. 
 • Arranjament de punts crítics de camins.
 • Recuperació de camps i pastures. 
 • Control de plagues a tot el perímetre de l’incendi per evitar danys sobre el bosc colindant.
 • Jornades divulgatives i de comunicació.

Com es duran a terme les actuacions descrites al Pla de restauració?

La superfície afectada per l’incendi abasta diverses finques. Aquestes finques són pràcticament totes de titularitat privada i, en la majoria de casos, les persones propietàries han de fer front als treballs i les despeses necessàries per executar el Pla de restauració.

La Diputació de Barcelona treballa des de fa anys amb les associacions de propietaris forestals, dotant-les de recursos per dur a terme:

 • Actuacions de prevenció d’incendis mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica.
 • Redacció i execució de plans de restauració de les zones afectades pel foc.

On es faran les actuacions?

Als boscos afectats, que corresponen a l’àmbit d’aquestes dues associacions:

 • L’Associació de Propietaris Forestals Valls del Montcau (Manresa, el Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Fruitós de Bages i Talamanca).
 • L’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat (Sant Vicenç de Castellet).

Per a que una finca pugui beneficiar-se de les actuacions previstes en el Pla de restauració, cal que la propietat s’associï a una d’aquestes associacions.

Com associar-s’hi?

Darrera actualització: 13.06.2023 | 11:28