Ple de 21 de novembre de 2022 - Ordinari - Presencial

Dijous, 17 de novembre de 2022 a les 00:00

Es posa en general coneixement que el dia 21 de novembre de 2022, a les 20:00 hores, el Ple d’aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària, a Sala de Plens de l’Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de les actes anteriors.
  2. Donació de compte dels Decrets d’alcaldia i urbanisme, i Juntes de Govern Local.
  3. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort a acord entre CCOO, UGT, ACM i FMC en relació als criteris generals a aplicar als processos d’estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, que resultin d’aplicació als ens locals de Catalunya que no disposin de representació legal dels seus empleats públics.
  4. Aprovació de l’increment addicional de retribucions del personal per a l’any 2022.
  5. Aprovació modificació de crèdits número 6/2022 del Pressupost municipal any 2022
  6. Aprovació de les Bases reguladores i convocatòria de les subvencions a les persones afectades per l’incendi forestal del 17 de juliol de 2022.
  7. Sobrevinguts.
  8. Informes d’alcaldia
  9. Precs i preguntes
Darrera actualització: 17.11.2022 | 08:07