Ple Extraordinari per al dijous 26 d'octubre de 2023

Dilluns, 16 d’octubre de 2023

Es posa en general coneixement que el dia 26 d'octubre de 2023, a les 20:30 hores, el Ple d’aquest Ajuntament durà a terme una sessió extraordinària, a la sala d’actes del Consistori.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació modificació crèdits núm. 7/2023 del pressupost municipal any 2023
  2. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals any 2024
  3. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària derivada de la prestació del servei d'aigua potable.
  4. Aprovació de les Bases i convocatòria d'ajuts a esportistes individuals del Pont de Vilomara i Rocafort
  5. Aprovació de l'increment addicional de retribucions del personal per a l'any 2023
Darrera actualització: 16.10.2023 | 14:04