Ple extraordinari per al dilluns 18 de maig de 2020

Dijous, 14 de maig de 2020

Es posa en general coneixement que el dia 18 de maig de 2020, a les 17:00 hores, el Ple d’aquest Ajuntament durà a terme una sessió extraordinària, amb caràcter telemàtic, que es podrà seguir a través del canal de YouTube de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort.

ATESA LA SITUACIÓ D'ALARMA, EL PLE ES REALITZARÀ TELEMÀTICAMENT I ES PODRÀ SEGUIR EN DIRECTE A TRAVÉS DEL CANAL DE YOUTUBE DE L'AJUNTAMENT:

EMISSIÓ EN DIRECTE DEL PLE

(l'enllaç mostrat només funcionarà en el moment que comenci l'emissió en directe, és a dir, a partir de dilluns 18 de maig a les 17 hores)

ORDRE DEL DIA

1r.-    Acordar que la celebració de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de 18 de maig de 2020 es celebri telemàticament.

2n.-   Aprovar l’Acta del Ple de la sessió ordinària anterior de data 20 de gener de 2020.

3r.-    Donació de compte del contingut íntegre del Decret d’alcaldia, relatiu a aixecar la suspensió de la celebració de la sessió de la Comissió Informativa del Ple i la sessió del Ple, decretada en data 16 de març de 2020 per aquesta Alcaldia, mitjançant el Decret 82/2020, expedient 400/2020.

4t.-    Donació de compte dels Decrets d’alcaldia dictats en relació a la crisis sanitària provocada pel COVID-19:

  • Decret d’Alcaldia 82/2020 de data 16 de març de 2020.
  • Decret d’Alcaldia 90/2020, de data 31 de març de 2020

5è.-    Ratificació del Decret d’Alcaldia 96/2020 de data 16 d’abril de 2020, d’aprovació de la sol·licitud de pròrroga per a l’any 2021 del Conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort per la prestació de 30 places de Servei de Centre de dia per a gent gran dependent “Casal Municipal d’Atenció a la gent gran”.

6è.-    Aprovació de la modificació del protocol complementari al Conveni tipus sobre l’assumpció de funcions d’assistència a la gestió econòmica (ASGEL).

7è-     Aprovació del Conveni tipus sobre l’assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals (AGINEEL) per la Diputació de Barcelona.

8è.-    Aprovació de l’aportació de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort a la Mancomunitat de municipis del Bages per al sanejament per a cobrir el dèficit d’explotació any 2018.

9è.-    Aprovació de l’increment de retribucions del personal per a l’any 2020.

10è.-  Ratificació del Decret d’alcaldia 40/2020 de compareixença en el recurs contenciós-administratiu 468/2019-B davant del Jutjat contenciós-administratiu número 6 de Barcelona interposat per Ramona Playà Casas i altres contra el Decret d’Alcaldia 209/2019, de 26 de juliol, sobre l’expropiació forçosa.

11è.-  Aprovació del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) 2020-2025.

12è.-  Adhesió de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort al Manifest dels ens locals davant la crisi del Coronavirus.

13è.-  Informacions d’alcaldia en matèria de la crisi provocada per la COVID-19.

Darrera actualització: 18.05.2020 | 12:49