Ple ordinari per al dilluns 13 de juliol de 2020

Dimecres, 8 de juliol de 2020

Es posa en general coneixement que el dia 13 de juliol de 2020, a les 20:00 hores, el Ple d’aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària, a la Sala d’Actes de la Casa de la Cultura, situada al carrer Mestre Saura, 5 Bis.

ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació de les actes anteriors.
 2. Donació de compte dels Decrets d’alcaldia i urbanisme, i Juntes de Govern Local.
 3. Aprovació inicial del Document de Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) del Pont de Vilomara i Rocafort.
 4. Aprovació de la pròrroga per al 2020 del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat, 2016-2019.
 5. Aprovació de les Festes Locals del municipi per a l’any 2021.
 6. Ratificació del Decret d’Alcaldia 157/2020 de data 25 de juny, d’ampliació del recurs contenciós-administratiu número 250/2018 i de plantejament d’un incident d’execució de la sentència ferma de data 19 de maig de 2020.
 7. Donació de compte del Decret d’Alcaldia 86/2020 de data 23 de març de 2020 , de liquidació del Pressupost Municipal any 2019.     
 8. Moció presentada pels grups municipals PSC i ERC per declarar el Pont de Vilomara i Rocafort municipi feminista
 9. Moción que presenta el grupo municipal Ciudadanos sobre medidas de refuerzo y reconocimiento para garantizar los derechos de las víctimas de violencia de género.      
 10. Aprovació de la Moció presentada per grup municipal socialista pel retorn del servei mèdic previ a l’estat d’alarma i reobertura dels consultoris locals dels municipis del Pont de Vilomara i Rocafort i Castellgalí.
 11. Assumptes sobrevinguts
 12. Informes d’alcaldia
 13. Precs i preguntes
Darrera actualització: 8.07.2020 | 14:17