Ple Ordinari per al dilluns 16 de gener de 2023

Dijous, 12 de gener de 2023 a les 09:00

Es posa en general coneixement que el dia 16 de gener de 2023, a les 20:00 hores, el Ple d’aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària, a la sala d’actes del Consistori.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de les actes anteriors.
  2. Donació de compte dels Decrets d’alcaldia i urbanisme, i Juntes de Govern Local.
  3. Aprovació de l’increment de retribucions del personal per a l’any 2023.
  4. Aprovació del Reglament del Servei d’Arxiu Municipal.
  5. Aprovació del “Pla Local d’Acció Comunitària per a la Inclusió Social (PLACI) a la comarca del Bages, 2022-2026.
  6. Aprovació del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a la coordinació, prestació i finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat, 2022-2025.
  7. Aprovació del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a la coordinació, suport i prestació de diversos serveis de l’Àrea d’Atenció Social  Especialitzada vinculats a la inclusió social, l’acollida i l’envelliment, per als anys 2023 a 2025.
  8. Sobrevinguts
  9. Informes d’alcaldia.
  10. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 12.01.2023 | 09:07