Ple ordinari per al dilluns 16 de setembre de 2019

Dijous, 12 de setembre de 2019 a les 00:00

Es posa en general coneixement que el dia 16 de setembre de 2019, a les 20:00 hores, el Ple d’aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària, a la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, situada a la Plaça de l’Ajuntament, número 1.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de les actes anteriors.
  2. Donació de compte dels Decrets d’Alcaldia i Urbanisme i de les Juntes de Govern.
  3. Aprovació de la posada a disposició al Departament d’Ensenyament d’un solar destinat a l’institut-escola.
  4. Aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2019.
  5. Ratificació del Decret d’Alcaldia 205/2019 de 19 de juliol, pel qual s’aproven les Festes Locals per a l’any 2020.
  6. Ratificació del Decret 140/2019 de compareixença en el recurs contenciós-administratiu  al recurs 56/2019-D davant del Jutjat contenciós-administratiu número 1 de Barcelona interposat pel Sr. Vicente Pérez García i altres contra l’acord de Ple de data 3 de desembre de 2018 pel qual es desestima el recurs de reposició contra l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del sector River Park.
  7. Ratificació del Decret d’Alcaldia 219/2019, de 31 de juliol, de compareixença en el recurs de cassació interposat davant del Tribunal Suprem contra la Sentencia núm. 623/2019 d’11 de juliol, recurs 32/2017, pronunciada per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, segons la qual es desestima el recurs presentat per l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort contra la resolució de la Directora General de l’Administració Local de la Generalitat de 10 de octubre de 2016, de revocació total de la subvención de 130.000 euros atorgada per financiar la actuación del PUOSC número 2010/216, titulada “Centre Cívic i d’observació del medi natural a Rocafort”.
  8. Aprovació de la moció que presenta el grup municipal de Ciudadanos sobre “el uso del castellano y el catalán en el Ayuntamiento del Pont de Vilomara y Rocafort”.
  9. Informes d’alcaldia
  10. Precs i preguntes
Darrera actualització: 16.09.2019 | 11:41