Ple Ordinari per al dilluns 17 de gener de 2022 - Presencial

Dimecres, 12 de gener de 2022 a les 09:00

Es posa en general coneixement que el dia 17 de gener de 2022, a les 20:00 hores, el Ple d’aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària, a la sala d’actes del Consistori.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de les actes anteriors.
  2. Donació de compte dels Decrets d’alcaldia i urbanisme, i Juntes de Govern Local.
  3. Aprovació provisional de la modificació de la Ordenança Fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  4. Aprovació de l’increment de retribucions del personal per a l’any 2022.
  5. Informes d’alcaldia.
  6. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 12.01.2022 | 09:31