Ple Ordinari per al dilluns 20 de març de 2023

Dijous, 16 de març de 2023

Es posa en general coneixement que el dia 20 de març de 2023, a les 20:00 hores, el Ple d’aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària, a la sala d’actes del Consistori.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de les actes anteriors.
 2. Donació de compte dels Decrets d’alcaldia i urbanisme, i Juntes de Govern Local.
 3. Ratificació del Decret d’Alcaldia 59/2023, de 24 de febrer, d’aprovació de l’augment de retribucions segons el SMI 2023.
 4. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal any 2023
 5. Aprovació aportació de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort a la Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament per a cobrir el dèficit d’explotació 2021.
 6. Aprovació provisional modificació de la Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola bressol.
 7. Aprovació de la sol·licitud de pròrroga per a l’any 2024 del Conveni interadministratiu entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort per la prestació de 30 places de servei de centre de dia per a gent gran dependent “Casal Municipal d’atenció a la gent gran”.
 8. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort sobre les comunicacions realitzades mitjançant la Xarxa Rescat en l’àmbit dels vigilants municipals
 9. Sobrevinguts
 10. Informes d’alcaldia
 11. Precs i preguntes
Darrera actualització: 16.03.2023 | 07:36