Ple Ordinari per al dilluns 21 de març de 2022 - Presencial

Dijous, 17 de març de 2022 a les 00:00

Es posa en general coneixement que el dia 21 de març de 2022, a les 20:00 hores, el Ple d’aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària, a la sala d’actes del Consistori.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de les actes anteriors.
  2. Donació de compte dels Decrets d’alcaldia i urbanisme, i Juntes de Govern Local.
  3. Aprovació de l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la Gestió Econòmica Local (ASGEL)
  4. Aprovació de la sol·licitud de pròrroga per l’any 2023 del Conveni interadministratiu entre de Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort per la prestació de 30 places de servei de Centre de Dia per a la gent gran dependent “Casal Municipal de la Gent Gran”
  5. Aprovació de la denominació de la plaça ubicada entre el carrer Arquitecte Gaudí i l’Avinguda Constitució amb el nom de “Plaça de les Dones”.
  6. Aprovació inicial de la Bases específiques per la concessió d’ajuts econòmics adreçats a persones titulars de famílies monoparentals del Pont de Vilomara i Rocafort, subjectes passius de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), corresponent al seu habitatge habitual.
  7. Moció presentada pels grups municipals PSC-CP, ERC-AM, C’S I GIPVR per la millora dels serveis d’atenció primària del consultori municipal del Pont de Vilomara i Rocafort.
  8. Informes d’alcaldia
  9. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 17.03.2022 | 08:01