Ple Ordinari per al dimarts 16 de gener de 2024

Dijous, 11 de gener de 2024

Es posa en general coneixement que el dia 16 de gener de 2024, a les 20:00 hores, el Ple d’aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària, a la sala d’actes del Consistori.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació acta sessió anterior
  2. Donació de comptes dels decrets d'alcaldia, urbanisme i juntes de govern local.
  3. Nomenament del representant del conjunt dels municipis accionistes, diferents al de Manresa, al Consell d'Administració de la societat Aigües de Manresa SA.
  4. Ratificació de l'aprovació del nomenament de jutge/ssa substitut/a del Jutjat de Pau.
  5. Aprovació inicial del Reglament del Registre Municipal d’Entitats
  6. Assumptes sobrevinguts
  7. Informes d’alcaldia
  8. Precs i preguntes
Darrera actualització: 11.01.2024 | 12:26