Ple Ordinari per al dimarts 19 de març de 2024

Dijous, 14 de març de 2024

Es posa en general coneixement que el dia 19 de març de 2024, a les 20:00 hores, el Ple d’aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària, a la sala d’actes del Consistori.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació acta sessió anterior
 2. Donació de comptes dels decrets d'alcaldia, urbanisme i juntes de govern local.
 3. Sol·licitud de renovació per a l'any 2025 del Conveni interadministratiu entre el Departament de drets socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort per la prestació de 30  places de servei de centre de dia per a gent gran dependent "Casal municipal d'atenció a la gent gran".
 4. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera.
 5. Adhesió de l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort al Pacte Social de l'Aigua establert entre diversos ajuntaments i entitats públiques accionistes d'Aigües de Manresa, amb assumpció dels objectius i compromisos que s'hi contenen.
 6. Ratificació del Decret d'Alcaldia número 296/2024, de data 1 de febrer, pel qual es nomena al Sr. Enric Campàs Serra, membre de la Comissió sobre la xarxa intermunicipal de mobilitat verda.
 7. Ratificació del Decret d'Alcaldia 369/2024, de 8 de febrer, d'aprovació de l'augment de retribucions segons el SMI 2024.
 8. Aprovació de l'increment addicional de retribucions del personal per a l'any 2023.
 9. Aprovació modificació crèdits núm 2/2024 del pressupost municipal any 2024.
 10. Moció per promoure l'ús social del català.
 11. Assumptes sobrevinguts
 12. Informes d’alcaldia
 13. Precs i preguntes
Darrera actualització: 14.03.2024 | 14:27