Ple Ordinari per al dilluns 15 de novembre de 2021 - Presencial

Dijous, 11 de novembre de 2021

Es posa en general coneixement que el dia 15 de novembre de 2021, a les 20:00 hores, el Ple d’aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària, a la sala d’actes del Consistori.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de les actes anteriors.
  2. Donació de compte dels Decrets d’alcaldia i urbanisme, i Juntes de Govern Local.
  3. Aprovació inicial de la revisió del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) del Pont de Vilomara i Rocafort.
  4. Aprovació de la rectificació dels acords de l’Assemblea General de la Mancomunitat de data 16 de desembre de 2019 i 22 de març de 2021, sobre les aportacions dels municipis destinades a cobrir el dèficit d’explotació dels sistemes de sanejaments corresponents a l’any 2018 i 2019, respectivament.
  5. Aprovació del IV Pla d’Igualtat de gènere a la comarca del Bages, 2021-2025.
  6. Ratificació Decret d’Alcaldia 369/2021, de data 18 d’octubre, d’aprovació de modificació de l’addenda pel manteniment de la vigència per el 2021 del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat, 2016-2019 i la incorporació de les mesures extraordinàries en relació a l’impacte social de la COVID-19, amb la incorporació de la mesura extraordinària 45.8 Mesura Protecció Internacional.
  7. Ratificació del Decret d’Alcaldia 371/2021, de data 18 d’octubre, d’aprovació de l’augment de retribucions segons el SMI 2021.
  8. Informes d’alcaldia.
  9. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 12.11.2021 | 07:46