Preinscripció i matrícula a la Llar d'Infants "La Pau"

Dijous, 14 de maig de 2020 a les 00:00

La Llar d'Infants Municipal "La Pau" inicia el període de preinscripcions per al proper curs 2020-2021.

Aquí trobareu la sol·licitud que s'ha d'omplir i també les instruccions que haureu de seguir per a omplir i presentar-la i barems que utilitzaran per tenir la llista definitiva.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

PASSOS A SEGUIR (*)

 1. Descarregar-se sol·licitud.
 2. Emplenar-la i escanejar/fotografiar ambdues cares.
 3. Escanejar o fotografiar documents a presentar.
 4. Enviar-los a llarinfants.lapau@elpont.cat.
 5. Esperar correu de resposta i ja estareu preinscrits.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (escanejada o fotografiada)

 • El llibre de família (totes les pàgines).
 • DNI/NIE/Passaport de la persona sol·licitant.
 • Documentació acreditativa dels criteris de prioritat.


DOCUMENTACIÓ CRITERIS PRIORITAT (escanejada o fotografiada)

CRITERIS GENERALS

 • Germans alumne al centre: cap document. (40 punts).
 • Proximitat domicili habitual: DNI/NIE/volant de convivència. (30 punts) O Lloc de treball al municipi: contracte o certificat empresa. (20 punts).
 • Beneficiari d'ajut: Acreditació de ser beneficiari. (10 punts).
 • Discapacitat (igual o superior 33%) d'algun membre de la unitat familiar: Certificat/targeta acreditativa o ser pensionista de la Seguretat Social. (10 punts).

CRITERI COMPLEMENTARI

 • Família monoparental o nombrosa: Títol de família monoparental o nombrosa. (15 punts)

PROCÉS DE MATRICULACIÓ (del 17 al 23 de juny de 2020)

En aquells moments es preveu que també s'hagi de fer per correu electrònic.

PASSOS A SEGUIR (*)

 1. Escanejar o fotografiar documents a presentar.
 2. Enviar-los a llarinfants.lapau@elpont.cat.
 3. Esperar correu de resposta i ja estareu matrículats.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Carnet de vacunacions, sinó es disposa, certificat mèdic oficial justificatiu.
 • DNI/NIE/Passaport de la persona sol·licitant amb l'adreça actualitzada, per 2 motius:
  • renovat i no s'ha pogut entregar en la preinscripció.
  • canvi d'adreça al·legat en a la preinscripció.
 • DNI/NIE/Passaport de l’altre pare o mare, si és el cas.
 • Targeta sanitària de l’infant.
 • Llibreta d’estalvi o número de compte on surtin els titulars.
 • 1 fotografia de l'infant mida carnet.

(*) en cas de dificultats envieu un correu amb el vostre número de telèfon i ens posarem en contacte amb vosaltres per ajudar-vos.

Si necessiteu més informació podeu omplir el següent

QÜESTIONARI

Darrera actualització: 20.05.2020 | 09:29