Prova del nou sistema d'alertes de protecció civil a la població

Divendres, 21 d’abril de 2023

El proper dijous 27 d'abril, entre les 11:00 i les 13:00 hores es posarà a prova el nou Sistema d'Alertes de Protecció Civil a la població.

L’Estat ha desenvolupat una plataforma (Sistema d’alerta a la població ES-Alert) per a la difusió d’aquestes alertes, que en aquests moments ha traslladat a la Generalitat de Catalunya per a la seva implantació, ja que serà l’encarregada del seu ús.

És un sistema d’avís que s’afegirà als sistemes o eines que ja utilitzem en l’actualitat des de protecció civil (sms, missatges push, xarxes socials, mitjans de comunicació, megafonia, sirenes, avisos previstos en els plans municipals, ...).

La Directiva 2018/1972, del Parlament Europeu i del Consell, imposa, en el seu article 110, l’obligació a tots els països membres de disposar de sistemes d’alerta basats en la telefonia mòbil, per tal que, amb l’ample cobertura d’aquestes xarxes, s’asseguri la difusió de les alertes a la població que pugui veure’s afectada per qualsevol tipus d’emergència (EU-Alert).

Les alertes que s’emetin hauran de respondre a situacions on calgui traslladar a la ciutadania d’una zona afectada per una emergència, les instruccions determinades per l’autoritat de protecció civil en el marc de l’activació d’un pla de protecció
civil de la Generalitat.

Excepcionalment, es podran emetre alertes on, per la seva urgència, s’aconselli una ràpida difusió entre la ciutadania, al considerar que aquesta difusió pugui reduir l’impacte previsible de l’emergència, encara que no comporti l’activació
d’un pla de protecció civil.

Aquest sistema està basat en la tecnologia Cell Broadcast (Difusió en cel·les – en les que es divideix l’àrea de cobertura de les antenes de telefonia mòbil). Aquesta tecnologia permet l’enviament immediat de missatges de forma indiscriminada a tots els terminals que es trobin dintre de l’àrea de cobertura de l’antena o antenes que s’activin (mateixa operadora).

Els missatges contindran aquesta informació i característiques:

 • Criticitat del missatge: nivell EU-Alert level 1 (Alerta de protecció civil). Activats per defecte en el terminals configurats pels fabricants per al protocol ES-Alert i no poden ser desactivats per l’usuari.
 • Text descriptiu de la situació d’emergència: tipus d’emergència, zona concreta d’afectació i les instruccions a la població, l’òrgan que emet d’alerta (Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya – CECAT). Les alertes es generaran en català i castellà, i, si escau, en anglès.
 • Àrea afectada: zona on es vol que arribi el missatge. S’activaran les antenes que estiguin dintre de l’àrea definida.
 • Període de temps en que estarà activa l’alerta: S’emetrà en el moment inicial i després s’anirà repetint però nomes rebran els terminals que entrin a la zona.

Cal tenir en compte:

 • El terminal haurà d’estar encès i tenir cobertura del seu proveïdor de telefonia.
 • El sistema no té informació sobre els terminals que reben el missatge, ni tan sols la quantitat d’aquests.
 • La delimitació de l’àrea afectada és aproximada, dependrà de la cobertura de l’antena que s’activa.
 • El sistema prioritza que tots els terminals de l’àrea afectada rebin el missatge. Pot ser que alguns terminals situats fora de l’àrea però propers també la rebin.

És un sistema que té un gran impacte social, al ser un missatge alarmant per a la població, i la seva utilització esperada serà en comptades ocasions. Això fa que calgui un control estricte sobre la disponibilitat del sistema i el coneixement de la població del seu significat. Per aquest motiu està previst un pla de proves arreu de tot el territori, en aquesta fase inicial, i també posteriorment al llarg del temps.

 • Comarques de l’Alt Pirineu i Aran i Lleida: 28 de febrer
 • Comarques de les Terres de l’Ebre, Tarragona i Penedès: 12 d’abril
 • Comarques de Girona i Catalunya Central: 27 d’abril
 • Comarques de Barcelona: 31 de maig

A la pàgina https://interior.gencat.cat/alertesprotecciocivil trobareu informació de referència.

Darrera actualització: 21.04.2023 | 11:33