06. Tines de les Solanes

La construcció se situa al marge del camí que ressegueix la riera de Mura. És un conjunt format per onze tines de dipòsit circular i dues edificacions auxiliars.

La construcció se situa al marge del camí que ressegueix la riera de Mura. És un conjunt format per onze tines de dipòsit circular i dues edificacions auxiliars.

El primer grup amb què ens trobem és format per vuit tines i les dues edificacions auxiliars. Les vuit tines presenten l'interior del dipòsit circular i la planta exterior rectangular. La disposició de les tines es fa al voltant de l'edificació auxiliar més gran.

El segon grup està formant per tres tines, alineades, de planta circular. Tan sols en resten els dipòsits i el seu estat de conservació és molt precari. 

Les construccions estan protegides  com a bé cultural d’interès local.

Darrera actualització: 23.03.2023 | 13:08