Urbanisme i Obres

Ordenació del territori, planificació, gestió i disciplina urbanística, llicències d'obres i serveis urbanístics (aigua, clavegueram, electrificació).

Darrera actualització: 24.08.2023 | 08:26