Família

Polítiques d'iimpuls de mesures de conciliació dels horaries familiars, laborals i serveis, activitats en família, promoció de les relacions intergeneracionals i el diàleg i la comunicació com a alternativa al conflicte.

Darrera actualització: 23.08.2023 | 13:50