08. Ordenança Reguladora de la prestació pública no tributària en concepte de tarifes dels serveis de subministrament de clavegueram

Segons l'acord pres pel Ple de l'Ajuntament el 16 de desembre de 2020, que va aprovar una correcció d’errada material, suprimint el concepte d’ordenança “fiscal” de les ordenances reguladores de les prestacions patrimonials públiques no tributàries del servei d’aigua i del clavegueram, el text íntegre d'aquesta ordenança es troba a l'apartat de Normativa/Ordenances Generals d'aquest web tot i que l'adjuntem com a consulta en aquest apartat.

Darrera actualització: 28.12.2021 | 10:09