Transparència

Quan parlem de transparència en l'administració pública ens estem referint a l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible al portal e transparència de l'Ajuntament s'estructura en 5 grans àmbits, que són els següents: 

En general podreu trobar informació relativa, entre altres informacions, als temes següents: 

  • Plens municipals
  • Pressupostos i plantilles
  • Normativa general i fiscal
  • Informació d'urbanisme
  • Contractes i licitacions
  • El tauler d'anuncis municipal
  • Informació del personal de l'ajuntament
  • Subvencions
  • Etc.
Darrera actualització: 18.01.2022 | 08:59
Darrera actualització: 18.01.2022 | 08:59