Beques Universitat

Beques per a estudiants universitaris en col·laboració amb la Fundació Jesús Serra


La Fundació Jesús Serra col·labora amb l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort per finançar la carrera de vuit estudiants de grau.

La cooperació d’ambdues entitats suposa la creació de la ‘Beca Fundació Jesús Serra’, que busca donar suport a alumnes residents en la localitat natal del fundador de GCO (Grup Catalana Occiden)t, Jesús Serra i Santamans, que a més també és fill predilecte del municipi.

Fundació Jesús Serra, de GCO (Grup Catalana Occident), va firmar un acord amb l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, el passat 16 de juny de 2021, per a la creació de la "Beca Fundació Jesús Serra", un ajut que s’atorgarà a quatre estudiants de la localitat per a finançar el 90% de la matrícula de la seva carrera universitària. A aquests quatre beneficiaris inicials, s’incorporaran dos alumnes més per curs fins arribar a la xifra de vuit, per a completar el programa de beques.

En aquest sentit, l’objectiu principal d’aquesta col·laboració és oferir als joves amb talent i aptitud la possibilitat de cursar estudis superiors. La beca pagarà el 90% de la matrícula, tenint en compte els preus públics establerts pel departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.

El conveni es va firmar a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort i va comptar amb la presència de l’alcalde de la població, Enric Campàs, i el director de Fundació Jesús Serra, Ignacio Gallardo-Bravo. Durant l’acte, ambdós van ressaltar la importància d’impulsar l’educació i oferir als alumnes l’oportunitat d’iniciar el seu progrés acadèmic. Precisament, els ajuts porten el nom del fundador de GCO (Grup Catalana Occident), Jesús Serra i Santamans, que si hi ha quelcom que el caracteritzava era el seu esperit humanitari i la intensa tasca social que sempre va estar present en la seva trajectòria, atorgant un gran valor a la formació i a preservar el principi d’igualtat d’oportunitats per a totes les persones.

Bases del programa


Els requisits per a poder optar a les beques són:

  • Estar empadronat al Pont de Vilomara i Rocafort des de més de tres anys com a mínim.
  • Complir amb els requisits per a començar els estudis universitaris a 31 de juliol de l'any vigent, o ser estudiant en curs d’una titulació universitària.
  • No haver obtingut cap titulació universitària prèviament.
  • No ser major de 25 anys.
  • Acreditar la qualificació de l’expedient acadèmic següent:
    • En el cas de nous estudiants universitaris, com a mínim de 7, ponderant sobre 10 en la nota final computant expedient de batxillerat (60%) i nota de selectivitat (40%).
    • En cas d’estudiants universitaris, caldrà acreditar l’expedient acadèmic del curs anterior, amb totes les assignatures matriculades aprovades i amb una mitja de 7.

Aquells alumnes interessats a convertir-se en beneficiaris d’una beca de la Fundació Jesús Serra, s’hauran de dirigir a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort i presentar la documentació requerida abans de la data indicada a la convocatòria en curs.