El municipi en xifres

Dades de consulta municipals

L'ajuntament recull el moviment de població de manera anual i us ofereix actualitzacions anuals de les xifres resultants a finals de cada any. En aquest recull apareixen resums per edats, sexe, estudis i procedència de la pobalció empadronada al municipi, així comd els naixements i defuncions anuals.

El Pont de Vilomara i Rocafort, a 31 de desembre de 2020, es van recomptar un total de 4.033 habitants, dels quals 2.080 eren homes i 1.953 dones. L'any 2020 ha estat el primer any que el nostre poble ha superat els 4.000 habitants.

A la dreta d'aquesta mateixa pàgina hi trobareu les dades referides a l'evolució mensual, la distribució de la població per nuclis i l'evolució poblacional des del 1900.

També es poden consultar altres dades estadístiques com ara una piràmide d'edats, el nivell d'estudis de la població i les nacionalitats presents al nostre poble, sempre en la mateixa data de recompte: 31 de desembre de 2020.

Dades de consulta del programa HERMES de la Diputació de Barcelona

El programa HERMES: Sistema d'Informació Socioeconòmica Local de la Diputació de Barcelona recopila i aporta informació estadística i socioeconòmica a nivell municipal.

Accedir

Dades de consulta del programa IDESCAT de la Generalitat de Catalunya

La missió de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) és proveir informació estadística rellevant i d'alta qualitat, amb independència professional amb l'objectiu de contribuir a la presa de decisions, la recerca i la millora de les polítiques públiques.

Accedir

Darrera actualització: 16.06.2021 | 12:53
Darrera actualització: 16.06.2021 | 12:53