Informació i promoció turística

Servei que s'encarrega d'oferir informació, atenció i promoció turística del poble o ciutat

Línies de servei:

  • Accions de promoció turística: periòdicament es programen activitats d'aquest tipus des de la pròpia Regidoria de Turisme i també des de la Biblioteca Municipal que és Punt d'Informació Turística (PIT).
  • Punt d'informació turística: La Biblioteca Municipal és Punt d'Informació Turística (PIT) i també el Centre Cívic de Rocafort que és Oficina d'Informació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac que depèn directament de la Diputació de Barcelona.
  • Establiment d'itineraris turístics: Existeix la ruta de les Tines de la Vall del Flequer.
  • Establiment de guies turístics: dins el municipi no existeix cap establiment que ofereixi aquest servei.
Darrera actualització: 10.05.2021 | 12:36