Sol•licitud d'ocupació de la via pública i/o gual permanent

Sol·licitud adreçada a les persones que per diferents motius necessiten ocupar la via pública i, moltes vegades, suposa restriccions o talls en la circulació de vehicles. Habitualment són constructors o promotors d'obres que necessiten ocupar la via pública amb un camió, grua o contenidor que pot dificultar la circulació de vehicles, encara que també es pot fer servir pels ciutadans particulars que necessitin ocupar la via pública amb altres tipus d'obstacles (mudances, ...).
 

També s'adjunta un model de sol·licitud per a demanar llicència de reserva de Via Pública mitjançant Placa de Gual Permanent per a l'entrada de vehicles, d'aparcament exclusiu o per a càrrega i/o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. Aquesta sol·licitud s'acompanya d'un full d'instruccions i documentació que caldrà portar juntament amb la sol·licitud degudament omplerta a les Oficines Municipals.

Quin cost té:

El que s'indica a les ordenances fiscals corresponents.

Cal aportar:

  • Documentació de la persona sol·licitant. En cas d'empreses caldrà adjuntar també la documentació referida a aquesta i el document que acrediti que la persona sol·licitant està autoritzada a fer la petició.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 14.04.2023 | 12:02