Tramitació d'expedient de matrimoni civil al Registre Civil

Encara que aquest tràmit és propi del Registre Civil, a conseqüència de la quantitat de consultes que genera, els detallem la documentació necessària i el full inicial de petició per tal de facilitar-los l'accés a aquest tipus de tràmit.

El Registre Civil es troba en les mateixes dependències que l'Ajuntament i el seu horari és el mateix que el de les Oficines Municipals.

El Registre Civil només celebra matrimonis el primer dijous de cada mes, excepte l'agost.

Abans de realitzar qualsevol altra acció (reserva restaurant, viatges, ....), caldrà concertar la data prevista de celebració amb aquest Registre Civil.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Com a mínim s'ha de demanar amb TRES MESOS D'ANTEL·LACIÓ de la data que voldrien celebrar el matrimoni.

Qui pot sol·licitar-ho:

L'expedient de Matrimoni Civil només es pot demanar quan un dels dos contraents consti empadronat al municipi, en cas de no estar empadronats cap dels dos s'hauran de dirigir al Registre Civil de la població on estiguin empadronats.

Cal aportar:

 • Cada contraent haurà d'aportar:

  Dni. Partida literal de naixement actualitzada. Fe de vida i estat. En cas de divorci o viudetat caldrà aportar literal del matrimoni on consti aquesta circumstància. Els documents no podran tenir una antiguitat de més de tres mesos.

 • En cas que un o els dos contraents siguin de nacionalitat estrangera:

  La mateixa documentació indicada anteriorment però degudament legalitzada i traduïda per traductor oficial.

 • Documents identificatius de, com a màxim, dos testimonis
 • Omplir la instància adjunta i portar-la a l'Ajuntament

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les Oficines Municipals. Es recomana no comprometre's amb cap lloc per a la celebració fins que el registre civil no hagi confirmat la data del matrimoni civil

Darrera actualització: 14.04.2023 | 12:09