Tramitació electrònica

Si necessiteu ajuda sobre com presentar tràmits telemàtics podeu utilitzar el servei "Fem-ho fàcil" clicant a la imatge de la dreta per tal que us ajudin.

Si el que voleu és obtenir un certificat digital en molts pocs passos i d'una manera senzilla, consulteu el document següent:

Com presentar tràmits per Internet / Com obtenir un certificat digital per presentar-los (document d'ajuda)

Catàleg de tràmits

Recull de tots els tràmits que es poden realitzar a l’Ajuntament, que inclou la descripció, normativa vigent, documentació necessària i accés al tràmit electrònic.

Instància genèrica

Accés al formulari electrònic de la instància genèrica.

Estat de la tramitació

Carpeta ciutadana de l'Ajuntament, on podreu consultar l'estat dels tràmits que heu iniciat electrònicament.

Finestreta Única Empresarial

Informació i tràmits adreçats a les empreses amb l’objectiu de simplificar les seves gestions davant les administracions.

Impostos, taxes i tributs

Informació i gestió d’impostos, taxes i tributs.

Factura electrònica

Accés a la plataforma electrònica de presentació factures (e-FACT), codificacions i normativa vigent.

Verificació de documents

Formulari per verificar l'autenticitat d'un document electrònic a partir del Codi Segur de Verificació (CSV).

Notificacions electròniques

Accés al servei e-NOTUM de notificacions per mitjans electrònics.

Perfil de contractant

Informació de les licitacions i els contractes publicats per l’Ajuntament.

Darrera actualització: 12.01.2024 | 12:54
Darrera actualització: 12.01.2024 | 12:54