Campus d'Estiu 2020 - Informació i procés d'inscripció

Divendres, 12 de juny de 2020

Els campus d'estiu d'enguany arrancaran el dilluns 6 de juliol i finalitzaran el divendres 31 de juliol, amb totes les mesures pertinents per tal de garantir la salut dels nens i nenes que participin, així com també la dels monitors/es responsables.

Aquest any hi hauran tres Campus diferents: el Campus A "Els Barrufets" per a infants de 3, 4, i 5 anys; el Campus B "Els Aprenents" per a infants de 6, 7 i 8 anys; i el Campus C "Els Savis" per a infants de 9, 10, 11 i 12 anys.  Per motius de seguretat enfront el COVID-19, els tres campus d’aquest any només comptaran amb 30 places setmanals disponibles cadascun, és a dir, 90 places pels tres campus.

Per tal que tots els infants del municipi puguin gaudir d’aquestes activitats esportives, en primera instància només es podran fer inscripcions per una quinzena (dues setmanes, a escollir entre les 4 que es durà a terme el Campus), o només una setmana.

Les famílies interessades en fer les quatre setmanes ho hauran de deixar indicat en el full d’inscripció i entraran en llista d’espera. En finalitzar el termini d’inscripcions, si queden places lliures per les setmanes que han sol·licitat, se’ls avisarà.

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT ENFRONT EL COVID-19

Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup, com poden ser:

 • Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no compatible amb COVID- 19, i 14 dies quant es tracti de simptomatologia compatible.
 • Que els convivents amb l'infant o amb contacte estret no hagin tingut cap positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari de vacunació actualitzat  (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i el inici de l’activitat.
 • En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual, els quals determinaran la idoneïtat de participar en determinats tipus d'activitats, ja que són població de major risc enfront la COVID-19. El tutor/a legal del infant haurà de signar una declaració responsable, juntament amb el full d'inscripció, a més del permís previst al Decret 267/2020, confirmant que el/la infant/adolescent reuneix els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstancies de risc que comporta.

És responsabilitat de tothom preservar la salut dels nens i nenes, així com del personal que està al seu càrrec.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

Inici de les inscripcions: del 15 de juny a l'1 de juliol.

 • Descarregar-se els fulls que s’han d’omplir per retornar-los signats.
 • Un cop omplerts i signats s’han d’enviar, juntament amb la documentació addicional demanada, a salapolivalent.pont@elpont.cat
 • Rebreu una resposta per correu electrònic indicant si la documentació aportada és correcte o si manca alguna. La resposta inclourà l’import a pagar, el número de compte corresponent per fer la transferència i el concepte a especificar en fer-la.
 • Un cop fet el ingrés, s’haurà de fer arribar el comprovant de pagament a salapolivalent.pont@elpont.cat
 • Finalment, rebreu un correu electrònic de confirmació que tot és correcte i per tant l’infant quedarà inscrit al Campus d’Estiu 2020 corresponent.

És molt important seguir tots els passos esmentats i, en cas que tingueu algun dubte, podeu enviar un correu electrònic a salapolivalent.pont@elpont.cat o trucar al telèfon 93.831.80.16 de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h, i dimecres de 17:00h a 20:00h.

INSCRIPCIONS EN LÍNIA

El procés d’inscripció també el podreu fer telemàticament a través de l’apartat Tramitació Electrònica del web municipal (http://www.elpont.cat/tramitacio-electronica), seguint l’enllaç de la Instància Genèrica.

Heu d’omplir-la i adjuntar, des de la mateixa instància, tota la documentació (fotografiada o escanejada) que se us sol·licita. Fent-ho d’aquesta manera obtindreu un rebut de registre i també podreu rebre les respostes d’aquest tràmit a través del vostre telèfon mòbil i/o correu electrònic.

Per poder realitzar aquesta tramitació necessitareu disposar d’un certificat digital que podreu obtenir des del web municipal tot identificant-vos amb el vostre document d’identitat i el vostre número de telèfon. Trobeu informació visual de com fer-ho en el document d’ajuda que hi ha a la web municipal.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Fotografia tipus carnet o similar (fotografia o escàner).
 • Fotocòpia de la tarja sanitària (fotografia o escàner).
 • Fotocòpia del llibre de vacunes (fotografia o escàner).
 • Fotocòpia DNI de qui signi l’autorització (fotografia o escàner).
 • Declaració de Responsabilitat del Decret 267/2020 signada (disponible al web que caldrà omplir, signar i retornar fotografiada o escanejada).
 • Full inscripció omplert i signat (disponible al web que caldrà omplir, signar i retornar fotografiat o escanejat).
 • Comprovant de l’ingrés (un cop confirmat l’import i feta la transferència).

INFORMACIÓ D’INTERÈS

Seguint la normativa establerta enfront el COVID-19, per poder fer el campus d’estiu la nostra Regió Sanitària haurà de trobar-se en Fase 3. En cas que en la data d’inici no ens trobem en l’esmentada fase, l’activitat es cancel·larà i es retornaran íntegrament els imports abonats a les famílies.

En cas que, un cop començats esl campus, es retorni a una de les fases anteriors, es cancel·larà l’activitat i es retornaran els imports abonats proporcionalment al temps transcorregut a les famílies.

Cada Campus (A, B i C) tindrà grups de 10 nens/es cadascun amb un monitor, anomenats grups de convivència. El funcionament d’aquests grups de convivència permetrà, en cas que es detecti un/a inscrit/a amb simptomatologia compatible, un ràpid aïllament de les persones de contacte i una traçabilitat en cas de possibles contagis.

En entrar i sortir dels Campus es controlarà la temperatura corporal a tothom (també al personal vinculat als Campus). En cas de donar temperatura alta, se seguiran els protocols establerts per les autoritats competents.

És d’obligat compliment portar una mascareta a la motxilla.

ENTRADES I SORTIDES

Campus A. Com a norma general estaran localitzats al poliesportiu, amb les pertinents zones d’ombra habilitades. L’entrada es produirà a les 08:50h i la recollida a la 12:50h, pel Passeig de la Pau.

Campus B. Com a norma general estaran localitzats a mitja pista del Camp de Futbol, l’entrada es produirà a les 09:10h i la recollida a les 13:10h per l’entrada del Passeig de la Pau.

Campus C. Com a norma general estaran localitzats a l’altra mitja pista del Camp de Futbol. L’entrada es produirà a les 9:00h, i la sortida a la 13:00h per l’entrada principal carrer Manresa.

Es permet només un acompanyant per infant, i aquest haurà d’esperar a la porta, sense entrar al recinte, respectant les distàncies de seguretat i seguint, en tot moment, les indicacions del personal del Campus.

* Aquesta normativa podria variar atenent a les circumstàncies concretes que vagin produint-se al llarg del període d’inscripció i de realització del Campus. L’Ajuntament es reserva el dret de poder modificar-la en qualsevol moment seguint les indicacions del govern estatal, de la comunitat o local.

BEQUES DE SERVEIS SOCIALS

Les famílies del municipi que es troben en una situació socioeconòmica desfavorida poden sol·licitar (del 15 al 22 de juny) l'ajut a Serveis Socials o seguint l'enllaç adjunt a aquesta notícia. En cas de dubte, podeu trucar-los (93.831.88.84) o enviar-los un correu electrònic a edusocial.pont@elpont.cat.

Darrera actualització: 11.06.2020 | 12:49